Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 97
Nazwa projektu / Project title SOLEZ - Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities
partner wiodący / Lead Partner City of Vicenza
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Nazwa projektu / Project title GREEN CRUISE PORT - Sustainable Development of Cruise Port Locations
partner wiodący / Lead Partner Port of Hamburg
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title DiveSMART-Baltic - Diving with State Maritime Resources in The Baltic
partner wiodący / Lead Partner Swedish Coast Guard
partner pomorski / Pomeranian partner Akademia Marynarki Wojennej
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title HAZARD - Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports
partner wiodący / Lead Partner University of Turku
partner pomorski / Pomeranian partner Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Blue Growth - Initiation of full scale mussel farming in the Baltic sea
partner wiodący / Lead Partner Region Ostergotland
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title ALLIANCE - Baltic Blue Biotechnology Alliance
partner wiodący / Lead Partner GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Biovento Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Svanvid Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic LINes - Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans
partner wiodący / Lead Partner German Maritime and Hydrographic Agency
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Morski w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title DAIMON - Decision Aid for Marine Munitions
partner wiodący / Lead Partner Instytut Oceanologii PAN
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Morski w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
partner wiodący / Lead Partner City of Stockholm
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title EcoDesign Circle - Ecodesign as Driver of Innovation in the BSR
partner wiodący / Lead Partner Federal Environment Agency Germany
partner pomorski / Pomeranian partner Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020