Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 100
Nazwa projektu / Project title Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Miasto Gdynia, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination.
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Morski Instytut Rybacki PIB, Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title System ogrzewania centralnego przy zastosowaniu niskiej temperatury dla regionu Morza Bałtyckiego
partner wiodący / Lead Partner Instytut Maszyn Przepływowych PAN
partner pomorski / Pomeranian partner Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdynia
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Wsparcie nie - technologicznych innowacji w sektorze produkcyjnym MŚP poprzez zwiększenie potencjału pośredników biznesowych
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Politechnika Gdańska, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Improving smart specialisation implementation of the Baltic Sea Region through orchestrating innovation hubs
partner pomorski / Pomeranian partner Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SB TRANSPORT LOOPS – South Baltic Transport Loops
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title DUNC – Development of UNESCO Natural and Cultural assets
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BALTIC HERITAGE ROUTES - Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title CTCC - Creative Traditional Companies Cooperation
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title LIVE LAGOONS - The use of active barriers for the nutrient removal and local water quality improvement in Baltic lagoons
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020