Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 97
Nazwa projektu / Project title Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Ranging Mode for the Baltic Sea
partner pomorski / Pomeranian partner Urząd Morski w Gdyni
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title RTF - Using ferry real time information to optimise intermodal transport chains in the Baltic Sea Region
partner pomorski / Pomeranian partner Fundacja Motus
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Morski w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment
partner pomorski / Pomeranian partner Gdańska Fundacja Wody
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Improved Results in Innovation Support - transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations
partner pomorski / Pomeranian partner Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR
partner pomorski / Pomeranian partner Politechnika Gdańska
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Miasto Gdynia, Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination.
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Morski Instytut Rybacki PIB, Stowarzyszenie Turystyczne "Kaszuby Północne" Lokalna Organizacja Turystyczna
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title System ogrzewania centralnego przy zastosowaniu niskiej temperatury dla regionu Morza Bałtyckiego
partner wiodący / Lead Partner Instytut Maszyn Przepływowych PAN
partner pomorski / Pomeranian partner Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdynia
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020