Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 83
Nazwa projektu / Project title Baltic Sea Region Network in Doctoral Training in Nursing/Health Sciences
partner pomorski / Pomeranian partner Gdański Uniwersytet Medyczny
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Cultural planning as a BSR tool for co-creating collaboration and innovation among citizens and between citizens and authorities, on inclusive, sustainable development of city public space.
partner pomorski / Pomeranian partner Województwo Pomorskie
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Miasto Gdańsk, Polska Unia Mobilności Aktywnej
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Sohjoa - Baltic Sea Region transitioning into eco-friendly autonomous last mile public transportation
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BSR electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Ranging Mode for the Baltic Sea
partner pomorski / Pomeranian partner Urząd Morski w Gdyni
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title RTF - Using ferry real time information to optimise intermodal transport chains in the Baltic Sea Region
partner pomorski / Pomeranian partner Fundacja Motus
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Morski w Gdańsku, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020