Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 100
Nazwa projektu / Project title FanpLESStic-sea - Initiatives to remowe microplastics beofre they enter the sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Industrial Symbiosis
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Platform on Integrated Water Cooperation
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SOUTH COAST BALTIC – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BalticMuseums: Love IT! – New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title JOHANN - Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SB BRIDGE – building bridges for green-tech future
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020