Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 97
Nazwa projektu / Project title Baltic Industrial Symbiosis
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Platform on Integrated Water Cooperation
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Bioeconomy for Blue Growth in the Baltic Sea Region – a platform project to capitalize on the outputs of complementary transnational projects
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SOUTH COAST BALTIC – Establishing durable cross-border boating destination management on the basis of the MARRIAGE cooperation network
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BalticMuseums: Love IT! – New brand of gamified tourist products for sustainable development of natural and cultural heritage tourist destinations
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title JOHANN - Joint development of Small Cruise Ship tourism heritage products in the Southern Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SB BRIDGE – building bridges for green-tech future
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title PARKING GETS SMART – Improved & digitalised parking management as tool to foster green and multimodal transport in the South Baltic area
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title INCONE60 – Inland Blue Transport Connector E60
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Connect2SmallPorts – South Baltic Small Ports as Gateways towards Integrated Sustainable European Transport System and Blue Growth by Smart Connectivity Solutions
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020