Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 100
Nazwa projektu / Project title Enhancing COordination on multiMODAL freight transport in CE
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Soft Measures & Actions for behavioural Change and Knowledge to Embrace peripheral and Rural areas
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Cultural Planning as a method for urban social innovation
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Holistic Urban and Peri-urban Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Green Silver Age Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Strengthening Combined Transport in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Land-sea interactions advancing Blue Growth in the Baltic Sea coastal areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020