Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 97
Nazwa projektu / Project title Cultural Planning as a method for urban social innovation
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Holistic Urban and Peri-urban Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Green Silver Age Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Strengthening Combined Transport in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Land-sea interactions advancing Blue Growth in the Baltic Sea coastal areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title FanpLESStic-sea - Initiatives to remowe microplastics beofre they enter the sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020