Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

EcoDesign Circle 4.0

EcoDesign Circle 4.0 - Ecodesign as a Driver of Circular Economy 4.0 in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy / Specific objective 1.3. Innowacja nie-technologiczna
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 18m, 2019-08-01 - 2021-01-31
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 672 402,40 € / 512 801,80 €

Opis projektu / Project summary

Kluczowym celem projektu EcoDesign jest ograniczenie do minimum ogólnego wpływu produktu lub usługi na środowisko naturalne. Odnosi się do innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych zarówno w produktach, jak i usługach, które uwzględniają cały cykl życia - od wydobycia surowców, poprzez produkcję, dystrybucję i użytkowanie, aż po recykling, „naprawę" i utylizację. Minimalizacja zanieczyszczeń w okresie produkcji jest równie ważna, jak w okresie użytkowania produktu. Jednak eko-projekt jest elastyczną i rozwijającą się koncepcją, która jest lepiej postrzegana jako podejście do projektowania niż jako etykieta dla produktów przyjaznych dla środowiska.

Wykorzystanie energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska zasobów jest z pewnością ważnym aspektem, ale koncepcja eko-projektu wykracza poza ten zakres. Jest to podejście holistyczne, uwzględniające korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne, a także estetyczne i trwałe wzornictwo. Eko-projekt ze swej natury wspiera innowacje i promuje zmiany zachowań producentów i konsumentów w kierunku systemów usług produktowych i samowystarczalności. Przewiduje on „ekologicznie myślenie"; nie jako dodatek, ale jako część podstawowego procesu projektowania od samego początku. Po dokonaniu skoku od teorii do praktyki, eko-projekt może pomóc osiągnąć przejście do gospodarki okrężnej. Krótko mówiąc, Ecodesign to dobry projekt, który przynosi korzyści zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu.