Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020

CROSSROADS

Crossroads in History
Nazwa programu / Programme Interreg Południowy Bałtyk / South Baltic 2014-2020
Priorytet / Priority 5. Zwiększenie zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu
Cel szczegółowy / Specific objective 5.1. Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Europejskie Centrum Solidarności , Muzeum Narodowe w Gdańsku
Kategorie tematyczne / Thematic areas Edukacja i szkolenia / Education and Training, Kultura i turystyka / Culture and Tourism
Czas trwania / Duration 24m, 2019-07-01 - 2021-06-30
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 489 998,35 € / 399 576,10 €

Opis projektu / Project summary

W projekt zaangażowanych jest 6 stałych partnerów i 1 partner stowarzyszony ze Szwecji, Polski, Litwy i Niemiec. Partnerstwo składa się z 6 muzeów wspieranych przez jedną uczelnię. Ogólną ideą projektu jest wzmocnienie potencjału muzeów z regionu Południowego Bałtyku, by zainicjować ich aktywny udział we współpracy transgranicznej, tak aby mogły stawić czoła aktualnym wyzwaniom z perspektywy minionej historii.

Działania w ramach projektu są podzielone na dwa pakiety prac merytorycznych:

- WP3 - który koncentruje się na budowaniu zdolności partnerów do uczestniczenia w międzynarodowych projektach z wykorzystaniem metody podróży w czasie;

- 4 transgraniczne szkolenia z zakresu budowania potencjału, międzynarodowe warsztaty z zakresu metody podróży w czasie będzie zorganizowane w ramach tego pakietu roboczego;

- WP4 - który koncentruje się na rozwijaniu 4 koncepcji podróży w czasie (po jednej dla każdego kraju) z krajami Południowego Bałtyku. Pakiet ten doprowadzi do powstania 4 Regionalnych Produktów Podróże w Czasie na Migrację, który będzie oceniany i promowany.

Głównymi grupami docelowymi są muzea we wszystkich krajach Południowego Bałtyku, instytucje kulturalne i edukacyjne, szkoły, organizacje pozarządowe, ogół społeczeństwa oraz instytucje tworzących współpracę partnerską (zarówno PP, jak i AP).

Dane kontaktowe / Contact details

Europejskie Centrum Solidarności (partner pomorski / Pomeranian partner)

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
tel.: 58 772 40 00
e-mail: ecs@ecs.gda.pl
https://www.ecs.gda.pl
Muzeum Narodowe w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)

ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
tel.: 58 301 70 61
e-mail: info@mng.gda.pl
http://www.mng.gda.pl/