Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020

COMODALCE

Enhancing COordination on multiMODAL freight transport in CE
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych w Europie Środkowej
Cel szczegółowy / Specific objective 4.2. Poprawa koordynacji pomiędzy organizatorami transportu towarowego w celu szerszego
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication