Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020

EfficienCE

Energy Efficiency for Public Transport Infrastructure in Central Europe
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Rozwój i wdrażanie rozwiązań dla poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w infrastrukturze publicznej
Kategorie tematyczne / Thematic areas Energetyka / Energy