Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

UrbCulturalPlanning

Cultural Planning as a method for urban social innovation
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy / Specific objective 1.3. Innowacja nie-technologiczna
Kategorie tematyczne / Thematic areas Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 380 330,00 € / 1 772 795,00 €

Opis projektu / Project summary

Dzisiejsze miasta stawiają czoła bezprecedensowym wyzwaniom społecznym. W szczególności rośnie potrzeba rozwiązania problemu integracji społecznej. W tym samym czasie, gdy pojawiają się nowe potrzeby, zasoby sektora publicznego spadają lub ulegają stagnacji. W odpowiedzi na te wyzwania potrzebne są nowe umiejętności zaangażowania obywateli. W ciągu ostatnich dwóch dekad, planowanie kulturowe zostało opracowane jako sprawdzona metoda miejskich innowacji społecznych napędzanych przez mieszkańców.

Kluczowym wyzwaniem dla władz publicznych w stosowaniu planowania kulturowego jest to, że nowe umiejętności muszą wykraczać poza formy klasycznego uczestnictwa obywateli. Konieczne jest aktywne kreowanie współpracy między samymi obywatelami, a także między obywatelami i władzą.

Głównym celem projektu jest zatem, wspieranie rozwoju regionu Morza Bałtyckiego we współpracy między obywatelami i władzami miasta. Ma to na celu zwięsznie miejskich innowacji społecznych, włączenia społecznego i zrównoważonego rozwoju dzielnic w miastach i miejscowościach na obszarach wiejskich. 

W ramach projektu przygotowanych zostanie około 8-10 lokalnych projektów demonstracyjnych w dzielnicach miejskich lub w miejscowościach na obszarach wiejskich o maksymalnej liczbie ludności do 20 000 w PL, LT, LV, FI, DK i DE. Będą podejmować takie wyzwania jak kurczenie się miast, włączenie społeczne, podniesienie statusu ludności, brak życia wspólnotowego, stygmatyzacja, konflikty itp.

Aby pomóc miejskim i lokalnym ogranizacjom pozarządowym w korzystaniu z tej metody, w ramach projektu powstanie podręcznik korzystania z metody planowania kulturowego. Testowane są różne, nowoczesne metody.

Oczekuje się, że projekt zwiększy wykorzystanie metod umożliwiających transformacje w regionie Morza Bałtyckiego. Przynisie to korzyści zagrożonym społecznościom w całym regionie, podniesie jakość życia, poczucie tożsamości, integracji społecznej, a także zrównoważy rozwój całej społeczności.