Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

HUPMOBILE

Holistic Urban and Peri-urban Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.5. Przyjazna środowisku mobilność miejska
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 566 255,00 € / 2 022 563,00 €

Opis projektu / Project summary

Wspólne wyzwanie partnerstwa HUPMOBILE jest dwojakie. Po pierwsze, mobilność i zrównoważony rozwój często wykluczają się nawzajem, szczególnie w przypadku korzystania z własnego samochodu. Po drugie, władze lokalne często nie mają możliwości oceny wpływu istniejących i przyszłych innowacji w zakresie zrównoważonej mobilności na system transportu. Nawet jeśli utworzono SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej) innowacje dotyczące mobilności nie są brane pod uwagę w szerszym zakresie.

Celem projektu jest zapewnienie holistycznego podejścia do planowania, realizacji, optymalizacji i zarządzanie zintegrowanymi i zrównoważonymi rozwiązaniami w zakresie mobilności - zarówno w mieście, jak i na ich obrzeżach. 

Rezultatami projektu ma by ogólna struktura HUPMOBILE jako modułowe narzędzia do planowania online, a także różne koncepcje mobilności, które mają być promowane do zewnętrznego korzystania. Wszystkie wyniki zostaną przetestowane przez konkretne planowanie i pilotowanie działalności miast pilotażowych w projekcie. Najbardziej udane i obiecujące rozwiązania zostaną uwzględnione w ogólnych zasadach. 

Główne strony zainteresowane zajmujące się mobilnością miejską, takie jak władze publiczne, dostawcy infrastruktury czy przewoźnicy, będą mogli ocenić i zintegrować innowacyjne opcje mobilności z planami i strategiami zarządzania. Te plany będą miału na celu wsparcie przejścia od mobilności opartej na samochodach prywatnych do zrównoważonej.

Oczekiwany wzrost zdolności władz i instytucji publicznych będzie kluczowym katalizatorem upowszechnienia bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań transportowych w miastach i regionia Morza Bałtyckiego.