Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

GreenSAM

Green Silver Age Mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.5. Przyjazna środowisku mobilność miejska
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 1 994 171,65 € / 1 574 320,00 €

Opis projektu / Project summary

Wiele miast w regionie Morza Bałtyckiego obecnie inwestuje duże sumy w oferty zielonej mobilności, czy to tradycyjne takie jak transport publiczny, czy innowacyjne jak "mobilność na żądanie". Takie inwestycje mają duży wpływ na ogólne zmiany w kierunku przyjaznych dla środowiska modelów mobilności miejskiej. Jednak badania pokazują, że jedna konkretna grupa użytkowników - seniorzy - nie są w wystarczającym stopniu brani pod uwagę w procesie tych przkeształceń. Większość osób starszych niechętnie podchodzi do zbiorowego transportu, a część z nich preferuje prywatne samochody. Nawet najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązania transportowe nie mogą w pełni rozwinąć swojego potencjału, jeżeli władze publiczne nie są świadomi sytuacji osób starszych. 

GreenSAM pokazuje, jak małe korekty w procesach decyzyjnych władz publicznych, mogą przyczynić się do akceptowania i korzystania z tego rodzaju mobilności miejskiej wśród grupy użytkowników, która jest coraz liczniejsza w obecnych czasach zmian demograficznych. 

Aby wykazać korzyści wynikające z lepszego uczestnictwa, partnerzy odnosią się do trzech konkretnych wyzwań mobilności:

1) W jaki sposób systemy rowerów miejskich mogą stać się bardziej przyjazne dla starszego społeczeństwa?

2) W jaki sposób systemy transportu publicznego mogą stać się bardziej przyjazne dla starszego społeczństwa?

3) Jak powinna być zaprojektowana przestrzeń publiczna, aby seniorzy czuli się w niej pewnie?

W przypadku wszystkich trzech wyzwań związanych z mobilnością, partnerzy opracują kilka modelowych rozwiązań, które pokażą, jak zwiększone uczestnictwo prowadzi do większej akceptacji zielonej mobilności przez seniorów. Modelowe rozwiązania mają dwojaki wpływ na tą mobilność:

  • w krótkiej perspektywie - skłaniają do zmian zachowań;
  • w dłuższej perspektywie - pozwalają na podemowanie decyzji bardziej ukierunkowanych na potrzeby w planowaniu mobilności miejskiej.

Wyzwanie, którym kieruje się GreenSAM dotyczy niemal wszystkich miast w regionie Morza Bałtyckiego i staje się co raz ważniejsza w kontekście starzenia się społeczeństwa w calej Europie. Jest to również odzwierciedlone poprzez sześć zaiteresowanych miast, które są zaangażowane jako organizacje stowarzyszone w projekcie.