Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

COMBINE

Strengthening Combined Transport in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.1. Interoperacyjność transportu
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 498 348,50 € / 2 721 571,00 €

Opis projektu / Project summary

Projekt COMBINE ma na celu zwiększenie udziału transportu kombinowanego (CT - combined transport) w regionie Morza Bałyckiego, gdyż taki rodzaj transportu jest bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. Wyzwaniem CT jest efektywne połączenie różnych rodzajów transportu. W regionie Morza Bałtyckiego ze względu na strultury wiejskie, względnie małe objętości transportowe - udział CT jest niski. Powoduje to niedoświadczenie i niedostateczną wiedzę o CT.

Projekt stosuje kompleksowe podejście do usług transportowych w celu wzmocnienia wszystkich części łańcucha transportowego: główna droga, obsługa termina CT, ostatnia mila.

Pierwszym krokiem jest  przegląd rynku CT i technologii transportowych, które mogą pomóc w umacnianiu CT.

Drugim krokiem będzie optymalizacja działania termianala, czego rezultatem będzie strategia terminala CT zawierająca zalecenia dot. rozwoju terminala. Doświadczenia ostatniej mili zostana przeanalizowane, a potencjał wdrożenia opracowany. Wyniki zostaną przetestowane w projektach pilotażowych. Dzięki tej strukturze COMBINE przyczyni się do ściślejszej współpracy, silniejszego wsparcia dla CT, a także do zwiększenia roli CT  w ransporcie w regionie Morza Bałtyckiego.