Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

CONTRA

Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 568 980,87 € / 1 927 791,00 €

Opis projektu / Project summary

Mimo wszelkich starań zwalczania eutrofizacji i zanieczyszczeń, jakość wody Morza Bałtyckiego nadal nie spełnia wymogów określonych, np. w EU-WFD, EU-MSRL i HELCOM. Dla Bałtyku największym problemem są wodorosty wyrzucane na brzeg. Usunięcie ich w sposób zrównoważony może mieć pozytywny wpływ na poprawę jakości wody.

Głównym celem projektu jest rozwój wiedzy niezbędnej do zrównoważonego zarządzania wodorostami w ramach gospodarki wodnej. 

Zarządzanie wodorostami jest ważną kwestią dla władz lokalnych oraz tusrytyki w zachodniej i południowej części Bałtyku. Gminy również stają w obliczu problemu. Zmagają się z aspektami prawnymi w zakresie przepisów usuwania wodorostów z plaży czy też kwestiami dot. ochrony siedlisk tam żyjących. 

Projekt poprawi jakość wody oraz będzie promować niebieski wzrost. Stanie się to między innymi dzięki:

- zbadaniu wszystkich aspektów środowiskowych wodorostów

- badanie apsketów społeczno-ekonomicznych i regulacyjnych zarządzania plażami i jakością wody

- wykonaniu zestawu konkretnych studiów przypadków w zakresie wodorostów i jakości wody.