Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

EmPaci

Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy / Specific objective 1.3. Innowacja nie-technologiczna
Kategorie tematyczne / Thematic areas Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 1 981 240,20 € / 1 581 174,15 €

Opis projektu / Project summary

Większość obszaru regionu Morza Bałtyckiego charakteryzuje się niską gęstością zaludnienia, tj. duża przestrzenna fragmentacja obszarów mieszkalnych. Jest to wyzwanie dla władz publicznych, jeśli chodzi o zaangażowanie wszystkich obywateli we wspólne projekty i omawianie istotnych kwestii ze wszystkimi grupami. Potrzebne są tutaj instrumenty, które umożliwią i zachecą całe społeczeństwo do wzięcia udziału w podejmowaniu decyzji w ich gminach, np. ustalanie wydatków i dochodów w budżecie gminy.

Projekt EmPaci skupia się na budżecie partycypacyjnym - bezpośrednim udziale obywateli w przygotowaniu i przyjęciu budżetu lokalnego. Jest to sposób na wyzwanie opisane powyżej. Opiera się to na zrozumieniu, że wiele gmin regionu Morza Bałtyckiego na ma zdolności ustanowienia budżetu obywatelskiego. Administracje zarządzające i obywatele nie mają wiedzy, czym jest właśnie budżet partycypacyjny i często nie są gotowe na zastosowanie go. Z badań i raportów wynika, że taki rodzaj budżetu mobilizuje jeden typ obywateli (głównie są to mężczyźni, wykształceni i aktywni politycznie, w przedziale wiekowym 35-65 lat).

Celem projektu jest pozyskanie większej liczby gmin i różnych typów obywateli zaangażowanych w budżet partycypacyjny poprzez budowanie miejskiej zdolności, ponadnarodowych klastrów oraz współpracę gmin i obywateli w całym regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to sprzyjać akceptacji społecznej oraz budowaniu więzi w gminach.

Głównym produktem jest budowanie potencjału i wiedzy, a także wzmacnianie relacji między gminami i obywatelami przez dostarczenie gotowych do użycia wytycznych, programów szkoleniowych i narzędzi do wdrażania budżetu obywatelskiego.