Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

CONTAR

Contaminated sediments in the Baltic Sea: assessment, remediation and management revisited
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Oceanologii PAN
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Opis projektu / Project summary

W nadmorskich środowiskach, występujące skażone osady spowodowane działalnością antropogeniczną stanowią poważny problem, który potrzebuje  zarządzania opartego na ekosystemie.

Osad Morza Bałtyckiego jest pogłębiany przez wrzucanie zanieczyszczonych materiałów, działalność przemysłową, ścieki komunalne, ruch morski itp. Na ich wpływ mają również znaczenie działania związane z morskim planowaniem przestrzennym, takie jak: budownictwo, ekstrakcja piasku, sztuczne rafy. Informacje na temat zanieczyszczonych obszarów są wymagane do wiarygodnych ocen. Istnieje również silna potrzeba zbadania możliwości zastosowania różnych metod rekultywacji, które mogą umożliwić nowe działania i strategie.

W regionie Morza Bałtyckiego istnieją duże luki w wiedzy i zarządzaniu w zakresie skutecznego radzenia sobie z zanieczyszczeniami. Tradycyjna ocena toksyczności osadu opiera się na pomiarach stężeń ograniczonej ilości wybranych chemikaliów.  Opracowano różne biotesty, aby wykryć wpływ zanieczyszczeń na organizmy testowe, ale do tej pory rzadko były one używane. W związku z tym istnieje potrzeba stworzenia nowych wytycznych do tych ocen.

Główne cele projektu to:

 1. Poprawa metodologii oceniania stopnia zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego osadami
 2. Zbadanie rozmieszczenia osadów w różnych regionach
 3. Udoskonalenie obecnych procedur oceny ryzyka
 4. Ocena potencjalnych korzyści z działań naprawczych

Cele te zostaną osiągnięte poprzez badania laboratoryjne i terenowe, mapowanie oraz analizy. Cele projektu odpowiadają wnioskom bałtyckiego planu działania HELCOM dotyczącego poprawy stanu ekologicznego Morza Bałtyckiego.

Wyniki projektu zawierać będę zalecenia dotyczące lepszego zarządzania zanieczyszczeniami, aktualne oceny ryzyka, a także oceny najnowocześniejszych technologii  w zakresie remediacji osadów. Ponadto projekt dostarczy również cenny informacji na temat zrównoważonych i skutecznych inwestycji w tym sektorze.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P3. Dostępność
   • CS4. Zachowanie i poprawa stanu środowiska
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

Instytut Oceanologii PAN (partner pomorski / Pomeranian partner)

Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
tel.:
e-mail:
http://www.iopan.gda.pl/