Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

Land-Sea-Act

Accommodating of land-sea interactions into maritime and coastal planning in the Baltic Sea Region through blue-green infrastructure and ecosystem services
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Oceanologii PAN
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication, Ochrona środowiska / Environment protection, Inne / Other
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Opis projektu / Project summary

Od czasu przyjęcia dyrektywy w sprawie przestrzennego planowania obszarów morskich (MSP) (2014/89 / UE) wszystkie kraje wokół Morza Bałtyckiego aktywnie uczestniczą w planowaniu swojej przestrzeni morskiej. Kraje są na różnych etapach zatwierdzania planów. Ostatecznym celem jest, aby wszystkie państwa opracowały swoje plany do końca 2021 r.

Współdziałanie morza z lądem (LSI) oraz podejścia ekosystemowe (EBA) są kluczowe wśród zasad wytycznych HELCOM, a także wyróżnione wśród celów i minimalnych wymogów dyrektywy UE dla tworzenia MSP.

Głównym celem projektu jest poprawa zrozumienia i uwzględniania zasad LSI i EBA w ramach planowania przestrzennego obszarów morskich i lądowych w celu spójnego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. W ramach projektu zostaną wdrożone odpowiednie metody mapowania.

Działania projektu będą opierać się na wybranych dostępnych podejściach, metodach i narzędziach mapowania i oceny usług ekosystemów morskich i przybrzeżnych w określonych obszarach. Projekt poprowadzi ocenę niebieskiego i zielona sektora wraz z możliwościami jego poprawy.

Wyniki tych działań powinny doprowadzić do opracowania wniosków dotyczących zintegrowanego planowania przestrzennego obszarów morskich i lądowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na przybrzeżną usługę ekosystemową, gdyż odgrywa on istotną rolę w systemie przybrzeżnym, a zarazem stanowi podstawę turystyki, rekreacji, zarządzania krajobrazem oraz dziedzictwa kulturowego.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P2. Spójność
   • CS5. Wzmacnianie subregionalnych ośrodków rozwojowych
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

Instytut Oceanologii PAN (partner pomorski / Pomeranian partner)

Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
tel.:
e-mail:
http://www.iopan.gda.pl/