Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSRDocTrainHealth

Baltic Sea Region Network in Doctoral Training in Nursing/Health Sciences
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
partner pomorski / Pomeranian partner Gdański Uniwersytet Medyczny
Kategorie tematyczne / Thematic areas Edukacja i szkolenia / Education and Training
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Opis projektu / Project summary

Spersonalizowana opieka zdrowotna jest podstawą do opieki na wysokim poziomie. Aby móc świadczyć zindywidualizowaną opiekę opartą na okazaniu dokumentu, należy edukować pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia. Dostępność studiów doktoranckich w dziedzinie pielęgniarstwa czy też nauk o zdrowiu, przyczyniłaby się do rozwoju kariery pielęgniarki i innych pracowników w służbie zdrowia, a tym samym mogłoby to zmotywować większą liczbę osób do ubiegania się o ten zawód.

Program „Sieć regionu Morza Bałtyckiego dotycząca kształcenia doktorantów w zakresie pielęgniarstwa/nauk medycznych” zamierza odpowiedzieć na to wyzwanie w latach 2018-2020. Projekt został ustanowiony przez siec regionu Morza Bałtyckiego w ramach spersonalizowanej opieki zdrowotnej.

Główny cel (1): zmniejszenie nierówności w zakresie kształcenia doktoranckiego w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Cel zostanie osiągnięty przez systematyczną współpracę. Program ten rozpocznie się w 2018 r. i będzie trwał co najmniej do 2020 r.

Oczekiwane rezultaty: zwiększone możliwości uzyskania stopnia doktora w regionie Morza Bałtyckiego, poznanie najlepszych praktyk a także poprawa jakości badań i implikacji w opiece nad pacjentem.

Drugi cel to opracowywanie szkoleń badawczych dla doktorantów, które będą cechować się kontaktowaniem się studentów w regionie Morza Bałtyckiego. Cel ten będzie osiągnięty dzięki wymianom studenckim. Ponadto każda uczelnia partnerska zapewni kursy i studia w swoim obszarze kompetencji. Doktoranci będę mieli możliwość uczestnictwa w kursach na różnych uczelniach.

Oczekiwane rezultaty: dodatkowe możliwości wymiany studentów i naukowców, zwiększona liczba ekspertów w dziedzinie pielęgniarstwa lub nauk medycznych w regionie Morza Bałtyckiego, sieć uniwersytetów będzie silniejszym i wiarygodniejszym instrumentem niż pojedyncze uniwersytety.

W dłuższej perspektywie projekt poprawi i zrównoważy kształcenie doktorskie i perspektywy kształcenie wśród regionów Morza Bałtyckiego w zakresie pielęgniarstwa/nauk medycznych.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P1. Konkurencyjność
   • CS2. Wysoki poziom edukacji i nauki
 • Cele SRWP 2020
  • CS2. Aktywni mieszkańcy
   • CO2. Wysoki poziom kapitału społecznego

Dane kontaktowe / Contact details

Gdański Uniwersytet Medyczny (partner pomorski / Pomeranian partner)

M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://gumed.edu.pl/