Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSRCulturalPlanning

Cultural planning as a BSR tool for co-creating collaboration and innovation among citizens and between citizens and authorities, on inclusive, sustainable development of city public space.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
partner pomorski / Pomeranian partner Województwo Pomorskie
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 50 000,00 € / 42 500,00 €

Opis projektu / Project summary

Zintegrowany i zrównoważony rozwój miast stanowi główne wyzwanie w regionie Morza Bałtyckiego, które w ostatnich latach zostało wzmocnione przez zwiększoną polaryzację społeczną, presję ekonomiczną, napływ uchodźców/imigrantów itp.

Kluczową szansą w regionie jest zwiększenie więzi między ludźmi a rządem za pośrednictwem instytucji podmiotów na poziomie lokalnym. Planowanie kulturowe w Europie lub w regionie Morza Bałtyckiego zostało opracowane w ciągu ostatnich 5-20 latach jako metoda tworzenia zintegrowanej współpracy wszystkich grup obywatelskich zajmujących się rozwojem przestrzeni publicznych. Niestety głównym problem tej metody jest fakt, że nie jest ona powszechnienie znana w miastach i regionach, a dodatkowo jest kilka luk, które negatywnie wpływają na jej wykorzystywanie. Są to m.in.: niedostateczna współpraca między poszczególnymi stronami, niewystarczające zdolności w miastach do reagowania na wyzwania społeczności.

Głównymi grupami docelowymi są władze miejskie, a także władze regionalne, wyspecjalizowane instytucje oraz osoby posiadające wiedzę na temat planowania kulturalnego.

Głównym rezultatem projektu będzie  zbudowanie potencjału w miastach i regionach, a także w wyspecjalizowanych organizacjach wspierających planowanie kulturalne.

Projekt głównie dotyczy budowania zdolności w zakresie wymienionych wcześniej luk. Najważniejsze działania w projekcie to:

- prezenter regionalny w każdym kraju, który będzie dzielił się praktycznymi rada w zakresie rozwiązywania wcześniej wspomnianych luk

- szkolenia, konferencje w zakresie wyżej wymienionych problemów

- gry kulturalne jako sposób uczenia się

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P1. Konkurencyjność
   • CS4. Efektywna sfera publiczna
 • Cele SRWP 2020
  • CS1. Nowoczesna gospodarka
   • CO3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna

Dane kontaktowe / Contact details

Województwo Pomorskie (partner pomorski / Pomeranian partner)

Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://pomorskie.eu/