Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

MSPDAT

Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Kategorie tematyczne / Thematic areas Inne / Other
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 50 000,00 € / 42 500,00 €

Opis projektu / Project summary

Głównym celem projektu jest opracowanie morskich planów zagospodarowania przestrzennego. Podczas gdy w 2011 roku nie istniały prawie żadne takie plany, to w 2016 r. sytuacje ta ulęgła zmianie na dobre. W Niemczech i na Litwie obowiązują już takie plany, Łotwa oczekuje jego zatwierdzenia, Szwecja jest na etapie konsultacji projektu planu, Estonia rozpoczęła planowanie, a pozostałe kraje są na etapie przygotowawczym. Postęp planowania jest monitorowany przez regionalną mapę planowania przestrzennego na Bałtyku.

Celem projektu jest dążenie do zwiększenia zdolności w planowania przestrzennego obszarów morskich i ułatwienia spójności międzynarodowej w tym planowaniu poprzez gromadzenie najlepszych dostępnych danych dotyczących planowania w regionie Morza Bałtyckiego. Jest wiele źródeł dzięki którym można korzystać z tych danych. Jednak formaty ich nie SA przystosowane do potrzeb planów.

Projekt skupi się na kilku grupach działań:

 1. Ocena dostępnych danych i informacji do podejmowania decyzji w ramach Planowania obszarów morskich
 2. Badanie istotności dostępnych danych
 3. Określenie wymagań dotyczących rozwoju regionalnej infrastruktury danych przestrzennych

Rezultaty obejmują:

- raport dotyczący zidentyfikowanych potrzeb w zakresie danych dla planowania przestrzennego obszarów morskich

- ocena przydatności powyższych danych

- zalecenia dotyczące poprawy interoperacyjności danych

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P2. Spójność
   • CS4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

Instytut Morski w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)

Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://www.im.gda.pl/