Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

Cities.multimodal

Cities.multimodal – urban transport system in transition towards low carbon mobility
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.4. Żegluga przyjazna środowisku
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Miasto Gdańsk, Polska Unia Mobilności Aktywnej
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 36m, 2018 - 2020
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 4 688 195,00 € / 4 688 195,00 €

Opis projektu / Project summary

Projekt opiera się na relacjach między mobilnością miejska, a jakością życia. Projekt koncentruje się na zagęszczonych obszarach śródmiejskich ze wzrastającą populacją i różnymi oferowanymi usługami związanymi ze zrównoważoną mobilnością. Mogą być one prekursorem dla innych dzielnic czy miast w regionie Morza Bałtyckiego, ale ich atrakcyjność jest ograniczona ze względu na zbyt dużą ilość samochodów. Głównym zadaniem jest stworzenie efektywnej, dobrze uporządkowanej i łatwo dostępnej przestrzeni miejskiej, która spełniać będzie podstawowe potrzeby.

Do projektu wdrożono 3 podejścia:

- multimodalne dzielnice miejskie: polepszenie połączeń między zrównoważonymi transportami

- zarządzanie mobilnością: zmiany indywidualnych zachowań

- niska dostępność węgla: przestrzenie publiczne dla pieszych i rowerzystów

Nowa koncepcja dla miejskiej multimodalności i zarządzania mobilnością są niezbędnymi krokami i powinny być uzupełniane przez zmiany świadomości i zachowań  w miejskiej populacji. Zatem jest to adresowane do władz publicznych, przewoźników, a także do firm, szkół i społeczeństwa. Partnerstwo obejmuje miasta z doświadczenie w zrównoważonej mobilności.

Do najwazniejszych działań w projekcie należy:

- podręczniki planowania multimodalności w dzielnicach

- usytuowanie punktów mobilności

- zestaw narzędzi do zarządzania mobilnością

- strategie i rekomendacje dla miast, przyjaznych dla pieszych i rowerzystów

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P3. Dostępność
   • CS1. Efektywny i bezpieczny system transportowy
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

Miasto Gdańsk (partner pomorski / Pomeranian partner)

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://www.gdansk.pl/
Polska Unia Mobilności Aktywnej (partner pomorski / Pomeranian partner)

Jana Heweliusza 29, 80-861 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://www.mobilnosc.org/