Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSRelectric

BSR electric - Fostering e-mobility solutions in urban areas in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.5. Przyjazna środowisku mobilność miejska
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 36m, 2018 - 2020
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 651 495,00 € / 2 643 066,00 €

Opis projektu / Project summary

Celem projektu jest zwiększenie roli e-mobilności w systemach transportu miejskiego w regionie Morza Bałtyckiego, poprzez badanie niewykorzystanego potencjału oraz demonstrację możliwych zastosowań różnych typów e-mobilności. Przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawi warunki życia w mieście. Projekt będzie prowadzić władze publiczne, firmy, planistów i przewoźników transportu w procesie integracji aplikacji e-mobilności ze strategiami transportu. Poprzez zalecenia oparte na potrzebach zainteresowanych stron dotyczących rozwiązań e-mobilności, ponadnarodowe działania poświęcone takim tematom jak: logistyka transportu, e-rowery, e-skutery i e-promy, pokazują jak takie koncepcje mogą być realizowane w praktyce. Specjalne inicjatywy będą sprzyjać wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie stosowania rozwiązań e-mobilności w miastach regionu Morza Bałtyckiego.

Główne działania projektu:

- ponadnarodowe badanie zakresu i plany działania dla fazy pilotażowej

- pilotażowe działania dotyczące potencjalnych zastosowań e-mobilności: logistyka transportu miejskiego, e-skutery, e-promy

- mapa dotycząca e-mobilności Regionu Morza Bałtyckiego

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P3. Dostępność
   • CS1. Efektywny i bezpieczny system transportowy
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

Miasto Gdańsk (partner pomorski / Pomeranian partner)

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://www.gdansk.pl/