Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

COMPLETE

Completing management options in the Baltic Sea Region to reduce risk of invasive species introduction by shipping
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 43m, 2018 - 2020
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 332 000,00 € / 2 579 000,00 €

Opis projektu / Project summary

Complete ma na celu opracowanie spójnej i adaptacyjnej propozycji systemu zarządzania regionem Morza Bałtyckiego. Dotyczy to dwóch głównych wektorów szkodliwych organizmów wodnych i patogenów wprowadzanych drogą morską: wodą balastową i kadłubów statków. Jest to bardzo istotne dla priorytetu „Zrównoważony transport” i bezpośrednio odnosi się do celu „ Brak wprowadzania obcych gatunków ze statków” Bałtyckiego planu działań HELCOM. Partnerzy projektu posiadają wiedzę w zakresie innowacyjnych rozwiązań dotyczących żeglugi, oceny ryzyka oraz systemu zarządzania, obserwacji i monitoringu. Udział HELCOM jako partnera zapewni zaangażowanie ważnych instytucji z krajów HELCOM, przyczyni się do wdrażania zwolnień w ramach konwencji o gospodarce wodami oraz opracowanie propozycji strategii zarządzania odpadami biologicznymi z regionu Morza Bałtyckiego. Dialog z zainteresowanymi stronami powiązanymi z potencjałem naukowym istniejącym w regionie Morza Bałtyckiego będzie uzupełniony o Radę Doradczą.

Główne działania projektu:

- podręcznik HELCOM dotyczący monitoringu gatunków inwazyjnych, zwłaszcza zanieczyszczeń biologicznych

- raport z oceny ryzyka i potencjału zanieczyszczeń biologicznych

- model systemu wspierania decyzji, w tym ocena ryzyka balastowego wody oraz modele monitorowania i egzekwowania zgodności w celu wspierania procesu podejmowania decyzji

- sprawozdanie z dostępnych systemów i metod przeciw zanieczyszczeniom oraz ich skuteczności w stosunku do różnych grup organizmów ponownie zanieczyszczających – koszt, wydajność i zastosowanie w regionie Morza Bałtyckiego

- centralna baza danych inwazyjnych gatunków, w tym szkodliwych organizmów wodnych i patogenów w portach Bałtyku i ich sąsiedztwie

- narzędzia wspomagające w podejmowania decyzji w celu wyboru optymalnego systemu porastania

- szkolenia dla władz lokalnych w zakresie prowadzenia wody balastowej.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P3. Dostępność
   • CS1. Efektywny i bezpieczny system transportowy
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

Uniwersytet Gdański (partner pomorski / Pomeranian partner)

Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://ug.edu.pl/