Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013

BYSED

BYSED - BSR youth social entrepreneurship development
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
partner wiodący / Lead Partner Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Kategorie tematyczne / Thematic areas Edukacja i szkolenia / Education and Training
Czas trwania / Duration 12m, 01/04/2016 - 31/03/2017

Opis projektu / Project summary

Głównym celem projektu typu Seed Money jest wypracowanie koncepcji tzw. głównego projektu, który dotyczyć będzie rozwoju społecznej przedsiębiorczości młodzieży. W tym celu dofinansowane zostały nasze badania przygotowujące projekt, spotkania z partnerami i z zainteresowanymi akcjonariuszami. Dzięki projektowi mamy również możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z organizacjami panbałtyckimi jak Związek Miast Bałtyckich, Baltic University Programme i innych.

Dane kontaktowe / Contact details

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych (partner wiodący / Lead Partner)
Magda Leszczyna-Rzucidło
Tetmajera 60, 81-406 Gdynia
tel.: +48 502 937 427
e-mail: magda@biser.org.pl
http://biser.org.pl/
Miasto Gdańsk (partner pomorski / Pomeranian partner)

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.:
e-mail:
http://www.gdansk.pl/