Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

GREEN CRUISE PORT

GREEN CRUISE PORT - Sustainable Development of Cruise Port Locations
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.4. Żegluga przyjazna środowisku
partner wiodący / Lead Partner Port of Hamburg
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism, Transport i komunikacja / Transport and Communication, Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 761 750,00 € / 1 926 357,50 €

Opis projektu / Project summary

Celem projektu jest wypracowanie inteligentnych rozwiązań w celu budowania bardziej ekologicznych portów dla statków wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego w ramach trzech obszarów działań: zrównoważonego systemu dostaw energii i innowacyjnych metod ograniczania emisji, budowli terminali statków wycieczkowych i innowacyjnego wyposażenia do przyjmowania statków oraz połączeń w żegludze morskiej i śródlądowej (terminali).

Cele i rezultaty / Main aims and results

Narzędzia projektu oraz główne jego produkty i wyniki będą obejmować konferencje, warsztaty i trasy najlepszych praktyk (we wszystkich państwach regionu Morza Bałtyckiego), dokumentacje polityki, badania, badania techniczne i koncepcyjne, a także studia przypadków, trwałe zwiększenie zdolności pracowników partnerów (i pozostałych interesariuszy działających w sektorze rejsów wycieczkowych) i wdrożenie planu działań ekologicznych portów statków wycieczkowych w regionie Morza Bałtyckiego 2030, zapewnianie strategicznej orientacji i praktycznych wytycznych dla rozwoju inteligentnych, ekologicznych portów dla statków wycieczkowych w nadchodzącym dziesięcioleciu.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

Port of Hamburg (partner wiodący / Lead Partner)
Ingo Fehrs
Pickhuben 6, 20457 Hamburg
tel.: +49 404 284 730 19
e-mail: ingo.fehrs@hpa.hamburg.de
https://www.hafen-hamburg.de/en/
Instytut Morski w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)
Urszula Kowalczyk
Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
tel.: +48 583 011 641
e-mail: ulak@im.gda.pl
http://www.im.gda.pl/