Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

DiveSMART-Baltic

DiveSMART-Baltic - Diving with State Maritime Resources in The Baltic
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.3. Bezpieczeństwo morskie
partner wiodący / Lead Partner Swedish Coast Guard
partner pomorski / Pomeranian partner Akademia Marynarki Wojennej
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 790 921,00 € / 2 127 206,75 €

Opis projektu / Project summary

Celem projektu jest przygotowanie nurków do współpracy w przypadku zaistnienia wypadków w regionie Morza Bałtyckiego. Katastrofa statku Costa Concordia we Włoszech w 2012 r. uwidoczniła konieczność poprawy stanu gotowości na wypadek zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej na morzu. Niewiele krajów, jeśli w ogóle, posiada własne zdolności, aby zmierzyć się z tak poważnym wypadkiem jak katastrofa statku dużego promu. Dzięki koordynacji i wspólnemu zrozumieniu procedur, znajomości ogólnych i specjalnych kompetencji nurkowych i mapowaniu luk możliwe jest stworzenie na Morzu Bałtyckim solidnej i trwałej organizacji poszukiwawczej i ratowniczej, która sprawi, że stanie się ono bezpieczniejszym miejscem do podróżowania, życia i pracy.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

Swedish Coast Guard (partner wiodący / Lead Partner)
Else Timms
Bastionsgatan 18, 371 23 Karlskrona
tel.: +46 455 353 557
e-mail: else.timms@kustbevakningen.se
https://www.kustbevakningen.se/en/
Akademia Marynarki Wojennej (partner pomorski / Pomeranian partner)

Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
tel.:
e-mail:
http://www.amw.gdynia.pl/