Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

HAZARD

HAZARD - Mitigating the effects of emergencies in Baltic Sea Region ports
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 3. Zrównoważony transport
Cel szczegółowy / Specific objective 3.1. Interoperacyjność transportu
partner wiodący / Lead Partner University of Turku
partner pomorski / Pomeranian partner Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication, Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 4 992 708,45 € / 3 894 409,73 €

Opis projektu / Project summary

Celem projektu jest łagodzenie skutków poważnych wypadków i sytuacji nadzwyczajnych w głównych portach morskich w regionie Morza Bałtyckiego, spośród których wszystkie obsługują duże wolumeny ładunków i dużą liczbę pasażerów. Porty, terminale i magazyny, w tym przeznaczone do przechowywania towarów niebezpiecznych, znajdują się często w pobliżu obszarów zasiedlonych, narażając dużą liczbę ludzi na skutki wypadków. Projekt podejmuje te problemy, zbliżając do siebie spółki logistyczne, służby ratownicze oraz odpowiedzialne władze regionalne i lokalne.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

University of Turku (partner wiodący / Lead Partner)
Jarmo Malmsten
Turun yliopisto, 20014 Turku
tel.: +35 823 339 639
e-mail: jarmo.malmsten@utu.fi
http://www.utu.fi/en/
Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa i Niezawodności (partner pomorski / Pomeranian partner)
Krzysztof Kołowrocki
Jana Pawła II 3, 81-345 GDYNIA
tel.: +48 586 901 220
e-mail: katmatkk@am.gdynia.pl
http://ptbn.pl/