Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

Baltic Blue Growth

Baltic Blue Growth - Initiation of full scale mussel farming in the Baltic sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.4. Zasobooszczędny 'błękitny wzrost'
partner wiodący / Lead Partner Region Ostergotland
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 5 819 398,35 € / 4 500 350,13 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

Region Ostergotland (partner wiodący / Lead Partner)
Anna Jacobson
Östgötagatan 3, 581 86 Linköping
tel.: +46 706 472 626
e-mail: anna.e.jacobson@regionostergotland.se
http://www.regionostergotland.se/
Instytut Morski w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)
Joanna Przedrzymirska
Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
tel.: +48 583 019 339
e-mail: joaprz@im.gda.pl
http://www.im.gda.pl/