Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

ALLIANCE

ALLIANCE - Baltic Blue Biotechnology Alliance
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.4. Zasobooszczędny 'błękitny wzrost'
partner wiodący / Lead Partner GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Biovento Sp. z o.o., Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Svanvid Sp. z o.o., Uniwersytet Gdański
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 397 229,50 € / 2 654 793,33 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS1. Nowoczesna gospodarka
      • CO1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw

Dane kontaktowe / Contact details

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research (partner wiodący / Lead Partner)
Deniz Tademir
Wischhofstraße 1-3, 24148 Kiel
tel.: +49 431 600 443 0
e-mail: dtasdemir@geomar.de
http://www.geomar.de/
Biovento Sp. z o.o. (partner pomorski / Pomeranian partner)
Natalia Kujawska
Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel.: +48 501 392 053
e-mail: info@biovento.pl
http://www.ibp.gpnt.pl/
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. (partner pomorski / Pomeranian partner)
Piotr Maksyś
Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 587 396 141
e-mail: p.maksys@strefa.gda.pl
http://www.strefa.gda.pl/
Svanvid Sp. z o.o. (partner pomorski / Pomeranian partner)
Szymon Talblerz
Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel.: +48 506 304 718
e-mail: szymon.talblerz@svanvid.com
http://www.svanvid.com/
Uniwersytet Gdański (partner pomorski / Pomeranian partner)
Katarzyna Palińska
Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel.: +48 585 236 656
e-mail: katarzyna.Palinska@ug.edu.pl
http://ug.edu.pl/