Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

Baltic LINes

Baltic LINes - Coherent Linear Infrastructures in Baltic Maritime Spatial Plans
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.4. Zasobooszczędny 'błękitny wzrost'
partner wiodący / Lead Partner German Maritime and Hydrographic Agency
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Instytut Morski w Gdańsku, Urząd Morski w Gdyni
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication, Energetyka / Energy
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 409 458,00 € / 2 674 451,50 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO1. Sprawny system transportowy

Dane kontaktowe / Contact details

German Maritime and Hydrographic Agency (partner wiodący / Lead Partner)
Kai Trümpler
Bernhard-Nocht 78, 20359 Hamburg
tel.: +49 403 190 352 0
e-mail: kai.truempler@bsh.de
http://www.bsh.de/en/
Instytut Morski w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)
Magdalena Matczak
Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
tel.: +48 583 011 641
e-mail: magmat@im.gda.pl
http://www.im.gda.pl/
Urząd Morski w Gdyni (partner pomorski / Pomeranian partner)
Andrzej Cieślak
Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel.: +48 583 553 435
e-mail: cieslak@umgdy.gov.pl
http://www.umgdy.gov.pl/