Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

DAIMON

DAIMON - Decision Aid for Marine Munitions
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
partner wiodący / Lead Partner Instytut Oceanologii PAN
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Akademia Marynarki Wojennej, Instytut Morski w Gdańsku
partner Wojskowa Akademia Techniczna
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 4 740 783,10 € / 3 525 796,32 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

Instytut Oceanologii PAN (partner wiodący / Lead Partner)
Jacek Bełdowski
Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot
tel.: +48 587 117 37
e-mail: hyron@iopan.gda.pl
http://www.iopan.gda.pl/
Akademia Marynarki Wojennej (partner pomorski / Pomeranian partner)
Jacek Fabisiak
Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia
tel.: +48 261 262 954
e-mail: j.fabisiak@amw.gdynia.pl
http://www.amw.gdynia.pl/
Instytut Morski w Gdańsku (partner pomorski / Pomeranian partner)
Joanna Przedrzymirska
Długi Targ 41/42, 80-830 Gdańsk
tel.: +48 583 019 339
e-mail: joaprz@im.gda.pl
http://www.im.gda.pl/