Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

NonHazCity

NonHazCity - Innovative management solutions for minimizing emissions of hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
partner wiodący / Lead Partner City of Stockholm
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Miasto Gdańsk, Uniwersytet Gdański
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 546 797,08 € / 2 831 715,98 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

City of Stockholm (partner wiodący / Lead Partner)
Tonie Wickman
Hantverkargatan 1, 111 52 Stockholm
tel.: +46 850 828 948
e-mail: tonie.wickman@stockholm.se
http://www.stockholm.se/
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (partner pomorski / Pomeranian partner)
Marek Swinarski
Kartuska 201, 80-122 Gdańsk
tel.: +48 583 212 695
e-mail: mswinarski@giwk.pl
http://www.giwk.pl/
Miasto Gdańsk (partner pomorski / Pomeranian partner)
Maciej Lorek
Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.: +48 583 236 886
e-mail: maciej.lorek@gdansk.gda.pl
http://www.gdansk.pl/
Uniwersytet Gdański (partner pomorski / Pomeranian partner)
Magda Caban
Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk
tel.: +48 585 235 208
e-mail: magda.caban@ug.edu.pl
http://ug.edu.pl/