Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

EcoDesign Circle

EcoDesign Circle - Ecodesign as Driver of Innovation in the BSR
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy / Specific objective 1.3. Innowacja nie-technologiczna
partner wiodący / Lead Partner Federal Environment Agency Germany
partner pomorski / Pomeranian partner Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia
Kategorie tematyczne / Thematic areas Konkurencyjność MŚP / Competitiveness of SMEs, Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 36m, 01/03/2016 - 28/02/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 285 380,00 € / 1 776 560,00 €

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS1. Nowoczesna gospodarka
      • CO1. Wysoka efektywność przedsiębiorstw

Dane kontaktowe / Contact details

Federal Environment Agency Germany (partner wiodący / Lead Partner)
Lisa Kossolobow
Woerlitzer Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau
tel.: +49 340 210 336 95
e-mail: lisa.kossolobow@uba.de
http://www.umweltbundesamt.de/en
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (partner pomorski / Pomeranian partner)
Malwina Studzińska
Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel.: +48 586 982 233
e-mail: m.studzinska@ppnt.gdynia.pl
http://www.ppnt.pl/