Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 148
Nazwa projektu / Project title W2E in Cruise Shipping - Transforming waste and refuses to energy in shipping especially in cruise shipping
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Elektrotechniki Oddział w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title SMPorts - Small and medium-sized ports collaboration for efficient supply chains
partner pomorski / Pomeranian partner Akademia Morska w Gdyni
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title MSP & BSR Integrated Maritime Heritage Management
partner pomorski / Pomeranian partner Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title MARSEILLE - Holistic Management of Maritime Transportation based on integrated Safety and Environmental Indicators
partner pomorski / Pomeranian partner Akademia Morska w Gdyni
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title Green InfraPort - sustainable green infrastructure facilities
partner pomorski / Pomeranian partner Fundacja Motus
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title CREATIVE PORTS - An Initiative on Cultural and Creative Entrepreneurship in the Baltic Sea Region
partner pomorski / Pomeranian partner Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title BYSED - BSR youth social entrepreneurship development
partner wiodący / Lead Partner Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2007-2013
Nazwa projektu / Project title WIND UP THE BARRIERS - Analysis and advice for the best solutions for the disabled people and their environment
partner pomorski / Pomeranian partner Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Pogoda”
Nazwa programu / Programme Południowy Bałtyk /South Baltic 2007-2013
Nazwa projektu / Project title ECR2 - Economic Crises: Resilience of Regions
partner wiodący / Lead Partner University of Cardiff
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme ESPON 2013
Nazwa projektu / Project title BSR-TeMo - Territorial Monitoring for the Baltic Sea Region
partner wiodący / Lead Partner Nordic Center for Spatial Development
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme ESPON 2013