Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 67
Nazwa projektu / Project title Ranging Mode for the Baltic Sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title RTF - Using ferry real time information to optimise intermodal transport chains in the Baltic Sea Region
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage Management
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Improved Results in Innovation Support - transnational exchange and joint development between Innovation Infrastructure Organisations
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Innovative Business Transfer Models for SMEs in the BSR
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Act Now: Action for Energy Efficiency in Baltic Cities
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Development, promotion and sustainable management of the Baltic Sea Region as a coastal fishing tourism destination.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title System ogrzewania centralnego przy zastosowaniu niskiej temperatury dla regionu Morza Bałtyckiego
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Wsparcie nie - technologicznych innowacji w sektorze produkcyjnym MŚP poprzez zwiększenie potencjału pośredników biznesowych
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020