Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSRDocTrainHealth

Baltic Sea Region Network in Doctoral Training in Nursing/Health Sciences
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
Kategorie tematyczne / Thematic areas Edukacja i szkolenia / Education and Training
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P1. Konkurencyjność
   • CS2. Wysoki poziom edukacji i nauki
 • Cele SRWP 2020
  • CS2. Aktywni mieszkańcy
   • CO2. Wysoki poziom kapitału społecznego