Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSRCulturalPlanning

Cultural planning as a BSR tool for co-creating collaboration and innovation among citizens and between citizens and authorities, on inclusive, sustainable development of city public space.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P1. Konkurencyjność
   • CS4. Efektywna sfera publiczna
 • Cele SRWP 2020
  • CS1. Nowoczesna gospodarka
   • CO3. Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna