Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

MSPDAT

Pathways and Needs Towards a Baltic Regional Spatial Data Infrastructure for Maritime Spatial Planning
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 4. Wsparcie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego
Cel szczegółowy / Specific objective 4.1. Seed Money Facility
Kategorie tematyczne / Thematic areas Inne / Other
Czas trwania / Duration 12m, 2017 - 2018

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

 • Priorytety i cele SRWP
  • P2. Spójność
   • CS4. Kształtowanie procesów społecznych i przestrzennych dla poprawy jakości życia
 • Cele SRWP 2020
  • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
   • CO3. Dobry stan środowiska