Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego

Wyniki wyszukiwania / Search results

Projekty / Projects: 26
Nazwa projektu / Project title Go LNG - LNG Value Chain for Clean Shipping, Green Ports and Blue Growth in Baltic Sea Region
partner wiodący / Lead Partner Klaipeda Science and Technology Park
partner pomorski / Pomeranian partner Fundacja Motus
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title TENTacle - Capitalising on TEN-T core network corridors for prosperity, growth and cohesion
partner wiodący / Lead Partner Region of Blekinge
partnerzy pomorscy / Pomeranian partners Miasto Gdynia, Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Baltic InteGrid - Integrated Baltic offshore wind electricity grid development
partner wiodący / Lead Partner Institute for Climate Protection, Energy and Mobility Berlin
partner pomorski / Pomeranian partner Instytut Morski w Gdańsku
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BSN - Baltic Science Network
partner wiodący / Lead Partner City of Hamburg
partner pomorski / Pomeranian partner Uniwersytet Gdański
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Nazwa projektu / Project title CHANGE! - Social design of public services
partner wiodący / Lead Partner City of Eindhoven
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme URBACT III 2014-2020
Nazwa projektu / Project title BoostInno - Boosting Social Innovation
partner wiodący / Lead Partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme URBACT III 2014-2020
Nazwa projektu / Project title Freight TAILS - Delivering Tailored Approaches for Innovative Logisitcs Solutions
partner wiodący / Lead Partner Municipality of Westminster
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdynia
Nazwa programu / Programme URBACT III 2014-2020
Nazwa projektu / Project title CityMobilNet - Network for co-productive development of sustainable urban mobility plans empowering cities to create joint visions, targets and sets of measures to manage their future city progress
partner wiodący / Lead Partner City of Bielefeld
partner pomorski / Pomeranian partner Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Nazwa programu / Programme URBACT III 2014-2020
Nazwa projektu / Project title CROWD-FUND-PORT - Central European Crowd-funding Support
partner wiodący / Lead Partner E-institute, Institute for Comprehensive Development Solutions
partner pomorski / Pomeranian partner Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Nazwa projektu / Project title SOLEZ - Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities
partner wiodący / Lead Partner City of Vicenza
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020